Regler och PM

Observera att du måste logga in för att se dokumenten på denna sida.

Nedan finns gällande regler och PM.
Alla banläggare uppmanas att läsa igenom PM för banläggare före sitt arrangemang.

   PM för banläggare

   PM för deltagare

   PM resultat och troféer

   Deltagarförteckning

   Tom resultatlista

Årsmöte

  Årsmötet ägde rum den 14 februari 2019 på OrkIdén.
  Se protokollet nedan.

  Nästa årsmöte hålls den 13 februari 2020.

   Protokoll från årsmötet 2019
Publisher: Bert-Uno Nilsson | Webmaster: Andreas Nilsson | Last modified: Söndag, 17 Februari 2019
Web Analytics