Välkommen till Orienteringssektionen

Vi arrangerar under perioden mars - oktober ca 30 orienteringstävlingar.
Vi samarbetar med motsvarande sektion inom Alfa Laval (Lund).
Tävlingsplatserna ligger oftast inom en femmilsradie från Lund.
Banlängderna är ca 4 och 6 km.

Vill du läsa mer? Klicka här
Sektionsledare
    Bert-Uno Nilsson
Publisher: Bert-Uno Nilsson | Webmaster: Andreas Nilsson | Last modified: Tisdag, 1 Maj 2018
Web Analytics